Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566

 • สำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
 • ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มวิชาการ สังกัดศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
 • ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 3 จำนวน 2 อัตรา
 • และตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม
 • เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มวิชาการ)
 • สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
 • ด้วยสำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

 • ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 3
 • อัตรา บรรจุ 2 ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง 15000  บาท

  สังกัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพที่ออกโดยสภากายภาพบำบัดหรือมีผลการสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3
 • อัตรา บรรจุ 1 ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง 15000 บาท

  สังกัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือที่ทางสำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การรับสมัครสอบคัดเลือก
 • วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 เลขที่ 12 หมู่ 2  ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  21140
 • ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซน์ www.sso.go.th และสามารถยื่นใบสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยโหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF
 • ส่งมายัง Si[email protected] ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในสอบคัดเลือก
 • ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2566
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!