เตรียมเปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 432 อัตรา

เตรียมเปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 432 อัตรา

  • เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
  • เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม.


  • รายละเอียดที่มา

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!