สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเ

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับส

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา / เงินเดือน 18000 / ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา / เงินเดือน 18000 / ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 11 – 20 พฤษภาคม 2565

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 166 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2566

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 46 อัตรา / สมัคร 1 – 30 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565

Read more

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง / สมัครออนไลน์บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับ

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่  10 มีนาคม –  7 เมษายน  2566

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท / สมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / 6 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more
error: Content is protected !!