กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 • สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก

 • ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ได้ที่ : [email protected]
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!