กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)
  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2.อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับที่ดี และหากใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกสำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
  และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงาน
  1. จัดทำเอกสารโครงการ เช่น ข้อมูลโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม เป็นต้น
  2. ติดต่อและประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ
  3.เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย4. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
  5. ร่าง ตรวจสอบความถูกต้อง รับ-ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอก ในระบบสารบรรณ
 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่
  [email protected]

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
  กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2565
  สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณนริศรา 096 075 6850 / 084 438 9704

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

[/expander_maker]
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!