Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา/ เงินเดือน 18000 / ไม่ต้อง ผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา/ เงินเดือน 18000 / ไม่ต้อง ผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน

 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้าน วิชาการแรงงานอย่างหมายในการฏิบัติหน้าที่


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน เลขที่ 599 หมู่ที่ 11 ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5 4 7 1 9 5 8 1 5  ต่อ  301-3 หรือ  08 1 8 7 0 5 8 0 1 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น(เว้นวันหยุดราชการ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!