สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 21000 ตั้งแต่วันที่ 24 –  30 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 21000 ตั้งแต่วันที่ 24 –  30 มกราคม 2566

 • ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1)
  เงินเดือน : 21000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : หน่วยที่ 1 (1 อัตรา)
  ตำแหน่งพนักงานกองทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1) สาขาวิชาการบัญชี
  2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   


 • ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 3)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
  2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์
  3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 • ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ป.ตรี
  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 5)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ป.ตรี
  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1) สาขาวิชาการบัญชี
  2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
  เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันที่ 24 –  30 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!