สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / บรรจุทั่วประเทศ / เงินเดือนสูงสุด 18000 ตั้งแต่วันที่ 15 –  21 กุมภาพันธ์ 2566


 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 1)
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (2) สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล
  (3) สาขาวิชาการเลขานุการ 

 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 2)
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาการบัญชี
  (2) สาขาวิชาการตลาด
  (3) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  (4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 3)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาการบัญชี
  (2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 4)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาบัญชี
  (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  (3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  (4) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 5)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  (2) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  (4) สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (หน่วยที่ 6)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  (1) สาขาวิชาบัญชี
  (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  (3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!