สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

 • ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล
 • วุฒิปริญญาตรี หรือมากกว่าในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี
  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในกลุ่มใหญ่ได้
  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับบุคคลต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
  มีจิตวิทยาในการจัดการกับบุคคลได้ดี (ถ้ามี certificate / เข้าอบรมคอร์สต่าง ๆ จะเป็น +)
  มีความละเอียดรอบคอบ
  มีความยืดหยุ่น ยอมรับฟังข้อคิดเห็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานได้ดีในภาวะกดดัน
  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ
  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและสินทรัพย์
  ฝ่ายบริหารกลาง ส่วนงานคลังและพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและสินทรัพย์ระดับปฏิบัติงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานจัดการครุภัณฑ์
  บันทึกข้อมูลลงทะเบียนครุภัณฑ์และออกบาร์โค้ด
  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  งานโอนย้ายทะเบียนครุภัณฑ์
  งานควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ส่วนกลาง
  งานลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ส่งคืน/ชำรุด/บริจาค
  งานประมูลจำหน่ายพัสดุชำรุด
  งานตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
  งานตรวจนับ/จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี
 • งานอาคารสถานที่
 • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้อาคาร และห้องประชุม การควบคุม กำกับ ดูแล ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน การควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอาคารต่างๆ และโดยรอบ ภายในบริเวณสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานยานพาหนะ
 • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Assistant Project Manager
  Qualifications for the Position
 • A Bachelor’s or Master’s degree in a business administration, engineering, management, or related field is preferred
 • Having industry-specific certificates and licenses will be an advantage
 • 1-5 years of experience in project assistant or related field
  Ability and desire to work collaborative to ensure successful project execution
 • Highly organized and detail-oriented with a passion for ensuring projects proceed efficiently and effectively

 • และตำแหน่งอื่นๆ 
 • System Analyst
 • Senior Back-end Developer
 • Back-end Developer
 • Software Engineer
 • Legal and Compliance Staff
 • Document Support Officer
 • Business Analyst

กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!