สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

 • ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฎิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
  • มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานที่ทำได้ดี มีทัศนคติในเชิงบวก
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายองค์การมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • https://gbdi.depa.or.th/career
กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!