ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 เมษายน 2564

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัครวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันพยาธิวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพยาธิวิทยา เปิ

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ตุลาคม 2565 – 3  พฤศจิกายน 2565

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 5 – 13 กันยายน 2565

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ปวส./ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตส

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

Michelin เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Michelin เปิดรับสมัค

Read more

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more
error: Content is protected !!