กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ตุลาคม 2565 – 3  พฤศจิกายน 2565

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ตุลาคม 2565 – 3  พฤศจิกายน 2565

 

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
  • ฝ่ายสอบสวน ส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  • ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 – 3  พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30  – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 22 41 23 57

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

 

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!