กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เปิดรับสมัคร 17 – 25 สิงหาคม 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เปิดรับสมัคร 17 – 25 สิงหาคม 2565

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (กองตรวจการประมง)
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • ประเภท : บริหารทั่วไป
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น
  • เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองใต้ที่ ห้องประชุมนวลจันทร์ ชั้น 2 อาคารกองตรวจการประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2565 ในวัน ราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2 5 6 2 0 6 00 15   ต่อ 2301

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!