กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 25,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 25,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดบสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดบสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดบสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดบสมัครพนักงาน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 35,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมความปล

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ หลายจังหวัดทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ แหลายจังหวัดทั่วประเทศ 9,188 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ หลายจังหวัดทั่วประเทศ

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเท

Read more
error: Content is protected !!