กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 – 30 ตุลาคม 2563

 • ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564
 • กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
 • เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ   เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร
 •  จำนวน 100 อัตรา รายละเอียดดังนี้
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
 • ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พศ 2534  ถึง พศ 2546 )
 • ดังนี้ สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  ขึ้นไปโดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่
 • เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหาร กองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น ตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

การเปิดรับสมัคร

 • การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (ปิดการรับสมัครภายในเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563 )
 • ทางเว็บไซต์  http://atc.rta.mi.th/ หรือ  https://atc-rta.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!