กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร


  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน 5 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
  • ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!