Latest:
งานน่านงานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานปวชหางานปวสหางานรัฐวิสาหกิจ

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน ตั้งแต่10 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  128 คน ตั้งแต่ 10 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 • หลักสูตร 3 ปี
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 55 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 และพนักงานช่างระดับ 2 รรช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
  – ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

 • หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีลายสักบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง จำนวน 33 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีลายสักบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
 • การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  โดยเข้าไปที่ https://peaevs.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ วันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

ที่มา https://peaevs.thaijobjob.com/

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!