โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  128 คน ตั้งแต่ 10 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 • หลักสูตร 3 ปี
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 55 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 และพนักงานช่างระดับ 2 รรช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
  – ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

 • หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีลายสักบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)
  รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง จำนวน 33 คน
  โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทย
  – จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
  – ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
  – รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
  – สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
  – ไม่มีลายสักบนร่างกาย
  – ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
 • การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  โดยเข้าไปที่ https://peaevs.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ วันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

ที่มา https://peaevs.thaijobjob.com/

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!