สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 พยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา
คุณสมบัติ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

2 พยาบาล ฝ่ายบริการและวิจัยคลิกนิ สถานเสาวภา
คุณสมบัติ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

3 เภสัชกร 3-5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
 คุณสมบัติ เภสัชศาสตร์บัณฑิต หรือสูงกว่า

4 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
คุณสมบัติ ปริญญาตรี /ปริญญาโทรวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสาระสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง
– คุณสมบัติ ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ทุกสาขา

6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง
– คุณสมบัติ ปริญญาตรี บัญชี (บัญชับัณฑิต)

7 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล

8 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายงานช่างทุกสาขา

9 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

10 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

11 พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

12 พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
– คุณสมบัติ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

13 นายแพทย์(ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์ฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
– คุณสมบัติ เพทยศาสตร์บัณฑิต

 

  • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://iccs.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ 6 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

  • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://iccs.thaijobjob.com/


[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!