สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท

 • สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครสอบพนักงานราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
 • รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
 • นักจัดการงานทั่วไป  1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท
  และได้สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กำหนดไว้
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สพป.น่าน เขต 2

  ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา 

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!