ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครเพื่อบรรุเป็นพนักงานและลูกจ้าง ม.ต้น / ป.ตรี / ป.โท

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
  2. อายุไม่เกิน 25 – 50 ปี
  3. มีประสบการณ์และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑน อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีใบอนุญาติขับขี่ และมีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  5. มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. มีความรู้ด้สนเครื่องยนต์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • การรับสมัคร สมัครได้ที่ฝ่านทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง / อาวุโส
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. คุณวุฒิปริญยาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 41 ปี บริบูรณ์
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
  4. มีความสามารถในการวิเคระฆืและเชื่อมโยงข้อมูลเชิงตรรกะ และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ การเงินและสินเชื่อ
  5. มีความเข้าใจเรื่องกรอบพัฒนาแบบจำลอง เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางเครดิตของสถาบันการเงิน
  6. สามารถพูด/อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็ปไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ https://www.ghbank.co.th/
 • ตั้งแต่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 • การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็ปไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ https://www.ghbank.co.th/
 • ตั้งแต่ 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆ และรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

   • ดูรายละเอียด
    •คุณสมบัติ
    •การเปิดรับสมัคร
    •สมัครได้ที่ลิ้งข้างล่างนี้
   • https://career.ghbank.co.th/

   

 

error: Content is protected !!