กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส.และปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง  26 กุมภาพันธ์2563

 • ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

 • ตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

 • การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.customs.go.th
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง  26 กุมภาพันธ์2563

 

กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • ดูรายละเอียด
  •คุณสมบัติ
  •การเปิดรับสมัคร
 • http://www.customs.go.th/

 

ดูรายละเอียด
•คุณสมบัติ
•การเปิดรับสมัคร
http://www.customs.go.th/

ที่มาhttp://www.customs.go.th/

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!