กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ปวส. ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักพัฒนาสังคม จำนวน  1  อัตร
  • อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

  • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

  •  นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

  •  นิติกร 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

 

  • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 13800 บาท
  • ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

  •  เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 13800 บาท
  • ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563
  • https://dwf.thaijobjob.com/
กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 
 • https://dwf.thaijobjob.com/

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!