fbpx

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเท

Read more

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กลุ่ม ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 2,964 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 26 -28 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การค้าของ สกสค. เปิดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 276 ตำแหน่ง ม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือน 10,870 – 76,570 บาท วันนี้ ถึง 28 กันยายน 2563

องค์การค้าของ สกสค. เปิดรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 276 ตำแหน่ง ม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือน 10,870 – 76,570 บาท วันนี้ ถึง 28 กันยายน 2563

Read more

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ 1,000 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  เปิดสอบราชการ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานใหม่ มากกว่า 350 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานใหม่ มากกว่า 350 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more
error: Content is protected !!