fbpx

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 71 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายตำแหน่ง หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2563

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนังาน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนังาน จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือน 17,600 – 60,000 บาท 10 – 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือน 17,600 – 60,000 บาท 10 – 24 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

ปตท. (PTT) เตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 25,000 อัตรา

ปตท. (PTT) เตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 25,000 อัตรา

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม– 14 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 262 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 262 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เปิดมีความประสงค์รับสมัครบุคคล ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา วันละ 1,080 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เปิดมีความประสงค์รับสมัครบุคคล ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา วันละ 1,080 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!