fbpx

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับส

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 23,760 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดรับสมัครนิสิต / นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ เพิ่มเติม หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี  จำนวนหลายอัตรา เปิดรับสมัครเพิ่มจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดรับสมัครนิสิต / นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ เพิ่มเติม หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี  จำนวนหลายอัตรา เปิดรับสมัครเพิ่มจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 25  – 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 140 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิดการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 140 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน นักพัสดุ ปริญญาตรี – โท ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครจ้างงานเด็กจบใหม่ ปวส. – ปริญญาตรี 2500 อัตรา ทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครจ้างงานเด็กจบใหม่ ปวส. – ปริญญาตรี 2500 อัตรา ทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ส่วนกลาง และ หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 2 – 13 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ส่วนกลาง และ หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 2 – 13 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563

Read more
error: Content is protected !!