fbpx

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา / หลายอัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำ

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สมัครตั้งแต่ วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่สมัคร วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงาน 1,052 อัตรา ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 8  – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ตั้งแต่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิ

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ ตั้งแต่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป

Read more

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ

Read more
error: Content is protected !!