fbpx

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันประสาทวิทยา เป

Read more

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเกษตรและสหกร

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอา

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  166 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 406 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more
error: Content is protected !!