กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20 กว่าอัตรา / หลายจังหวัด / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.


 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง


 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สำนักงานเลขานุการกรม
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. -เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ตามข้อ 3 (2) หรือความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ตามข้อ 3 (3)
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638561393515683660.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638561391656628395.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดตราด)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638561390734198775.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638561389748745044.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560538553685999.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560538553685999.pdf

 • ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560538553685999.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560537223627663.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560445641334971.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638560444248252524.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสตูล)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638557021561827350.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638554417126732400.pdf

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี)
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638554415501365545.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดพังงา)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638554413389589836.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638551878100902399.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดระยอง)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638551877013736490.pdf

 • ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง)
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองจากกรมเจ้าท่า
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638551875044233031.pdf

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดยะลา)
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638550803022266025.pdf

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638548352237993450.pdf

 • และจังหวัดอื่นๆที่เปิดรับสมัคร 
 • ดูรายละเอียด กดดูนี้ 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

Back To Top
error: Content is protected !!