กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สมัคร วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สมัคร วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 27 – 28 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 27 – 28 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เงินเดือน 18380 บาท สมัครวันที่ 13 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เงินเดือน 18380 บาท สมัครวันที่ 13 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 21 – 27 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 6 – 20 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ป.ตรี หลายสาขาวิชา 17 – 23 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ป.ตรี หลายสาขาวิชา 17 – 23 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ม.ต้น / ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศ

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 10 – 16 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 10 – 16 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!