กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( ปริญญาตรี)
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15000บาท
 • จำนวน 7 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.)
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ  11500 บาท
 • และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1785 บาท จำนวน 43 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11500  บาท
 • และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕ บาท จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prd/hrad
 • หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30  น.
 • โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และจะต้องดำเนินการสมัคร

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!