Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เงินเดือน 18380 บาท สมัครวันที่ 13 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เงินเดือน 18380 บาท สมัครวันที่ 13 – 30 กันยายน 2564

 • ด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)
 • โดยระยะเวลาจ้างเหมาบริการรายเป็นไปตามเงื่อนไข ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก

 • ชื่อตำแหน่ง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จํานวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS (รายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 • อัตราค่าตอบแทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ค่าตอบแทน  18380 บาท/ เดือน
 • ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1
 • กรมการขนส่งทางบก ถพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888  ต่อ 3107
 • ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2564 – 30  กันยายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!