กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 27 – 28 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 27 – 28 กันยายน 2564

 • กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีความประสงค์ รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จำนวน 15 อัตรา

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
 • จำนวน 15  อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • สัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ ชาย/หญิง)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

 • การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน กลุ่มงานควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ชั้น 4 อาคารกระทรวงแรงงาน ๓๕ ชั้น ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • หรือทางลิงค์ https://zhort.link/gTf
 • ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยหลักฐาน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!