กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2564

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ค่าตอบแทน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ

 • ชื่อตำแหน่ง
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ชื่อกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมศาสตร์การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์   คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง
 • พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 • ชื่อกลุ่มงานฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาทางผังเมืองสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23  กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ www.dpt.go.th/rfund หัวข้อดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครงาน หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบท้าย
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!