Latest:

ลำปางหางาน

งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 ลำปาง รับสมัครงาน บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 ลำปาง รับสมัครงาน บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานลำปางลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง รับสมัครงาน 10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ. ปวช. ปวส. สมัคร – 15 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลลำปางหลวง

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ที่ว่าการอำเภอเกาะคา รับสมัครงาน 1 อัตรา / สมัคร 21- 22 ธันวาคม 2566

ที่ว่าการอำเภอเกาะคา รับสมัครงาน 1 อัตรา / สมัคร 21- 22 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / มัธยม ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / มัธยม ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน 44 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 4  – 15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน 44 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 4  – 15 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานลำปางลำปางหางานปวชหางานปวสหางานภาคเหนือหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครงาน 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 -7 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครงาน 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 -7 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานลำปางลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่  24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่  24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

Read More
error: Content is protected !!