fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจําปี 2563 จำนวน 223 อัตรา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดการรับสมัคร)

สำนักงานคณะกรรมการแล

Read more

สํานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ 25 พฤษภาคมถึง 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักการบินพลเรือนแ

Read more
error: Content is protected !!