ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17000  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2565 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี/ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บรรษัทประกันสินเชื่อ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงาน 1,052 อัตรา ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรีหลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more
error: Content is protected !!