Latest:

รัฐวิสา

งานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17000  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2565 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read More
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั

Read More
งานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานป.โทหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read More
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี/ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บรรษัทประกันสินเชื่อ

Read More
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานป.ตรีหางานปวสหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read More
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงาน 1,052 อัตรา ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read More
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรีหลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read More
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read More
งานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read More
error: Content is protected !!