fbpx

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี/ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บรรษัทประกันสินเชื่อ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงาน 1,052 อัตรา ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 24,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรีหลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 400 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more
error: Content is protected !!