ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17000  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • (สัญญาจ้าง 2 ปี)

 • จำนวน 1 อัตรา

 • (1) มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์
 • (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์
 • (3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • (4) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

 • 4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565
 • 4.2 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • 4.3 สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • 4.4 สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!