fbpx

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

 • ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 15/2564 เรื่อง การรับสมัครงานสำหรับ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง 
 • เรื่อง การรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง
 • ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์
 • เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ตังนี้
 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • การรับสมัคร
 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://www.egat.co.th/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
 • การรับสมัคร
 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://www.egat.co.th/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!