การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,000 เปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,000 เปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565

  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย
  • โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา
  • ตามตารางแสดงรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่แนบ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

  • การรับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ.
  • ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • ตั้งแต่วันที่ 20  กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!