ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

 • 1. เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี)
 • 2. มีสัญชาติไทย
 • 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • 4. อายุ 20 – 45 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) 5. มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์
 • 6. มีภูมิลำเนา/ที่พักอาศัย สะดวกในการปฏิบัติงาน ณ ธ.ออมสินสาขา
 • 7. แสดงประวัติการรับวัคซีนโคจิต 19 ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไปในวันที่สมัคร
 • 8. หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
  ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

 • ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 23 ตุลาคม 2565
 • ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล


 • รายละเอียด และ คุณสมบัติทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!