fbpx

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการจำนวน 8 อัตรา 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 -16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

(ลำปาง)โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 16 มกราคม 2561

(ลำปาง)โรงพยาบาลฟื้น

Read more
error: Content is protected !!