Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566

ลำปาง

งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / มัธยม ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / มัธยม ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานลำปางลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศงานลำปางลำปางหางานปวชหางานปวสหางานภาคเหนือหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครงาน 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 พ.ย. 2566

ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครงาน 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 พ.ย. 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานลำปางลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่  24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่  24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / สมัคร 2 – 11 ตุลาคม 2566 (กดดูรายละเอียด)

จังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 29 – 6 กันยายน 2566 (กดดูรายละเอียด)

Read More
งานนิคมงานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566งานลำปางลำปางสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานปวสหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครงาน ระดับ ปวส. หลายอัตรา หลายตำแหน่ง จำนวนมาก หลายจังหวัด / สมัคร online 2 -13 ตุลาคม 2566

ปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

Read More
งาน ราชการงานน่านงานพะเยางานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศงานลำปางงานเชียงรายงานเชียงใหม่งานแพร่น่านพะเยาพิษณุโลกพิษณุโลกหางานลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปางหางานลำพูนหางานอุตรดิตถ์หางานเชียงรายหางานเชียงใหม่หางานแพร่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัคร 9 – 19 ตุลาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมและพ

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 18 – 22 กันยายน 2566

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 18 – 22 กันยายน 2566

Read More
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธาร

Read More
error: Content is protected !!