สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 – 20540 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ./ ตั้งแต่วันที่  10 – 14 มิถุนายน 2567


  • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน 

  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก และ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัคร ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
  • เลขที่ 465 หมู่ที่ 2  ถนนพุทธบูชา ตำบลฝ่ายแก้ว  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  • ตั้งแต่วันที่  10 – 14 มิถุนายน 2567
  • ระหว่างเวลา 09.00  – 16.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  0 5 4 7 1 0 7 5 5 ต่อ 11


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!