fbpx

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 28 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพั

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสม

Read more

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายสาขา  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสต

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา 15 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นค

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานบริหารหนี้สา

Read more

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เงินเดือน 32,920 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เงินเดือน 32,920 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา ม.3/ปวช. เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่ วันที่  28 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more
error: Content is protected !!