fbpx

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายจังหวัด ( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยพืชไร่และ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 19 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส.และปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง  26 กุมภาพันธ์2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสม

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่ 14 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Read more

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ม.3 | ม.6 | ปวช. | ปวส. | ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more
error: Content is protected !!