สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ / ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 19500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปริญญาตรี หลายสาขา / ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / เงินเดือน 18000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 สมัครตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2566

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

Read more

โรงพิมพ์ตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัคร 2 – 15 มิถุนายน 2566

โรงพิมพ์ตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัคร 2 – 15 มิถุนายน 2566

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท สมัครบัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท สมัครบัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

Read more

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 6 – 26 มิถุนายน 2566

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา / สมัคร 6 – 26 มิถุนายน 2566

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายอัตรา / ตั้งแต่บัดนี้ 2 มิถุนายน  2566

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 สมัคร 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565

Read more

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 13 -30 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 63 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 7 – 14 มิถุนายน 2566

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 63 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 7 – 14 มิถุนายน 2566

Read more

กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / บรรจุทั่วประเทศ / ตั้งแต่ 2 – 23 มิถุนายน 2566

กรมอนามัย รับสมัครสอ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ  ปวช. และ . ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ส่วนกลาง / สมัคร บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / สมัคร 1 – 9 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!