fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้

Read more

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 57 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต รับสมัค

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่งหลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรุงเทพมหานคร เปิดรั

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 55 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

Read more

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรทางทะเลแล

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ชาย/หญิง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more
error: Content is protected !!