• ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราว่างบรรจุครั้งแรก

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 20  อัตรา

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา


 • เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21450 บาท

 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 25050 บาท


 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปีดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการสอบครั้งนี้


 • การรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 – 8 สิงหาคม 2567
 • ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th หรือเว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!