โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 8 – 31 มกราคม 2567 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 8 – 31 มกราคม 2567 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จำนวน 42 อัตรา สมัครถึง 9 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จำนวน 42 อัตรา สมัครถึง 9 มกราคม 2567

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 93 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป/หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป/หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  820 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร […]

เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)

เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา

Back To Top
error: Content is protected !!