Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานน่านงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  820 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  820 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  15 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  29 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  4 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  26 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  10 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  9 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  25 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  35 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดนนทบุรี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  61 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดน่าน
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  5 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดบุรีรัมย์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  41 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดปทุมธานี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  55 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดปัตตานี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  54 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  34 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดพังงา
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  16 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดพิษณุโลก
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  15 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดเพชรบุรี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  26 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดเพชรบูรณ์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  20 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดแพร่
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  4 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดยโสธร
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  14 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดราชบุรี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  28 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดภูเก็ต
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  32 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดลำปาง
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  6 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัด สกลนคร
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  15 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  83 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  57 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  9 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสระแก้ว
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  18 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดสระบุรี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  28 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอำนาจเจริญ
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  9 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอุดรธานี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  23 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอุตรดิตถ์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  8 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดอุทัยธานี
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • จำนวน  7 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!