เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา

 • ครม. อนุมัติงบกลาง จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา สู้โควิดระบาด
 • ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 65) อนุมัติงบกลาง จำนวน 1,084 ล้านบาท

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา
 • เพื่อจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 • สำหรับสายงานที่ให้มีการจ้างเฉพาะกิจ 2,402 อัตรา ประกอบด้วย
 • แพทย์จำนวน 55 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา
 • เภสัชกร 9 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข
 • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ย. 65
 • โครงการนี้จะช่วยให้บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

กดเพื่อดูที่มา  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!