Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา สาขาวิชาการ วัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี/วิทยาลัยช่างศิลป)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง นิติกร (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bpi.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bpi.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!