ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

 • เจ้าหน้าที่ IT (กลุ่มตำแหน่งงานด้าน IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2565)
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกำกับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ เทคโนโลยีเชิงลึก (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร สถิติ หรือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตของสาขาวิชาตามที่กล่าวมาแล้วและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ

 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบผู้ให้บริการชำระเงิน 1-2(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การเงิน กฎหมาย หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk)
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนบริหารผู้จัดการทุนภายนอก(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 31,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7268 หรือ Email: [email protected] หรือ [email protected]

 • ขั้นตอนดำเนินการ
 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!