กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป/หลายสาขา เงินเดือน 19,500 / ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป/หลายสาขา เงินเดือน19,500 บาท

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 • ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 

 • นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตจร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังษีวิทยา
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 กันยายน 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!