กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา / ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 19250 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัคร 9 ธันวาคม – 3 มกราคม 2566 

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 22 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 22 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

Read more

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ/ เงินเดือน 19500 / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ/ เงินเดือน 19500 / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / สมัคร 1 – 9 ธันวาคม 2565

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนกลาง / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 1 – 22 ธันวาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนกลาง / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 1 – 22 ธันวาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more
error: Content is protected !!