สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ./ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 24 พ.ย. 2566


 • ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 • ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2566
 • ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
 • เพื่อปฏิบัติงานสำนักอำนวยการ สำนักงานใหญ่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง
 • มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3
 • ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5  ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566 ในวัน เวลา ราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!