ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ขึ้นไป / หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

CP ALL ซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา ทั่วประเทศ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL ซีพี ออลล์ บร

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 บาท / หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด / ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเ

Read more

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 17 สิงหาคม 2565

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรั

Read more

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565

กองทุนเพื่อความเสมอภ

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 สมัคร 8 – 15 สิงหาคม 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 สมัคร 8 – 15 สิงหาคม 2565

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16830 บาท สมัครตั้งเเต่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more
error: Content is protected !!