กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 17 สิงหาคม 2565

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 17 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง 1 อัตรา (สำนักงานคลังเขต7)
 • เดือนละ 18000บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบรรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12ถนนนวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 • ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00  น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง 1 อัตรา (สำนักงานคลังจังหวัดระยอง)
 • เดือนละ 18000บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบรรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 2 www.cgd.go.th/zone2
 • หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ และส่งใบสมัครถึงสำนักงานคลังเขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 17  สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!