กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 21  มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ยื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร (พร้อมเอกสารที่ใช้ในการสมัครฉบับจริง)
 • ณ สำนักงานคลังเขต 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30  น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  – 16.30 น.  ตั้งแต่วันที่ 12 – 21  มิถุนายน 2567
 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานคลังเขต 4 www.cgd.go.th/zone4 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ”
 • และกรอกข้อมูลในใบสมัคร  ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นไฟล์สกุล PDF นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected] ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2567
 • โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (เอกสารที่ได้รับภายหลังวัน เวลา ที่ปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๗๘๗ ต่อ ๓๐๒ – ๓o๖


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!