องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เ

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส. ขึ้นไป หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส. ขึ้นไป หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การยาสูบแห่งประเทศไท

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2564

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2564

Read more

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.ปลาย / ปวช / ปวส. / ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.ปลาย / ปวช / ปวส. / ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!