บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” ผู้แทนการตลาด (Marketing Representative) “
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีอุตสาหการ วิทยาศาสตร์เคมี เคมีเทคนิค บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานขายน้ำมันอากาศยาน หรือเรือขนส่ง หรืองานส่งออกน้ำมัน
 • สามารถใช้ Excel ได้ในระดับดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” นักวิเคราะห์ (Analyst) “
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS), บัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม RPA, Power BI, Power App, Excel Macro เป็นต้น

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารสนเทศ (IT Audit) “
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหาร และปริญญาโท IT/MIS หรือวิทยาศาสตร์ด้าน IT
 • มีความสามารถในด้านการเขียน SQL Script

 • บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (BCR) (บริษัทในเครือฯ)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” Buyer Associate (F&B) “
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 •  เพศ: หญิง /ชาย
 • อายุ: 22-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี/ ปริญญาโท , สาขาวิชา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 1-2 ปี

 • บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (BCR) (บริษัทในเครือฯ)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” วิศวกรโครงการ (Engineer) ประเภทสัญญาจ้าง 6 เดือน “
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • เพศ: ชาย / หญิง
 • อายุ: ไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา: วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล หรือ ไฟฟ้า)
 • ประสบการณ์: 1-4 ปี มีประสบการณ์ ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!