กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

  • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoac.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!